Cyfryzacja archiwów przynosi firmom przetwarzającym każdego dnia setki dokumentów wiele korzyści, m.in. skraca czas przeszukiwania akt, poprawia jakość oryginalnej dokumentacji i przede wszystkim redukuje koszty. Elektroniczna archiwizacja dokumentów pracowniczych  wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy zgodnie z polskim prawem są zobowiązani do prowadzenia teczki osobowej każdego pracownika oraz przechowywania odpowiednich dokumentów nawet przez pięćdziesiąt lat. Możliwość archiwizowania dokumentacji pracowniczej w wersji cyfrowej pozwala na ochronę kluczowych akt nawet w przypadku zniszczenia ich papierowych oryginałów, a warto pamiętać, że to pracodawca odpowiada za ewentualne zniszczenie akt niezależnie od tego, czy jego przyczyną był pożar czy powódź.

Obecnie akta, które występują w formie elektronicznej, muszą mieć również swój papierowy oryginał. Plany resortu pracy dotyczące możliwości całkowitej cyfryzacji teczek pracowników maja na celu usprawnienie pracy administracyjnej firm i ograniczenie ich wydatków związanych z przechowywaniem, przesyłaniem czy  drukowaniem dokumentów.

Firmy, które już teraz zdecydują się na cyfryzację archiwów pracowniczych, będą miały do dyspozycji odpowiednie narzędzia informatyczne pozwalające na przechowywanie elektronicznej kopii teczki osobowej pracownika w formie skanów oryginalnych dokumentów. Takie rozwiązania są przeznaczone w głównej mierze dla firm i instytucji, które zatrudniają wielu pracowników i mają utrudniony (ze względu na rozproszona strukturę organizacyjną) bieżący dostęp do dokumentów przechowywanych w tradycyjnym archiwum. Cyfryzacja archiwów pozwoli uzyskać szybki i łatwy dostęp do teczki osobowej pracownika. Dane przechowywane w formie cyfrowej są w pełni bezpieczne, dzięki systemowi nadawania uprawnień, który pozwala na wgląd w archiwum tylko upoważnionym do tego osobom.

Oferujemy narzędzie, które w pełni usprawni pracę w Państwa firmie, pozwoli efektywniej zarządzać czasem pracowników oraz da osobom upoważnionym wgląd w każdym czasie i miejscu do elektronicznych teczek pracowniczych. Dostęp do naszego systemu on-line pozwoli usystematyzować dokumenty wg Państwa upodobań oraz potrzeb, tak aby były zawsze dostępne i aby można było z nich swobodnie korzystać.